Rusland en de Benelux

Bloemenbeurs

Eenieder heeft het afgelopen jaar de relatie met Russische klanten en partners op eigen manier ervaren. En andersom ook: Russische bedrijven kijken niet allemaal op dezelfde manier naar de ontwikkelingen in de wereld en de gevolgen daarvan voor de markt waarop zij actief zijn. Sinds 24 februari is misschien niet de hele wereld, maar wel de Russische markt op zijn kop gezet. Er is heel veel veranderd. Er zijn mooie ontwikkelingen onderbroken en bloeiende samenwerking met Russische partners en klanten is helemaal of enigszins verdord.

Als Rusland specialist volg ik dat op de voet. Zo merk ik ook, dat lang niet alles onmogelijk is. Binnen de grenzen van wat mag en kan zijn nog vele mogelijkheden te benutten. Maar het is voor vele bedrijven in Nederland en West-Europa lastig geworden contacten te onderhouden, Rusland te bezoeken of indrukken op te doen op een beurs of evenement.

Dit geldt voor vele sectoren in de economie. Ik kan dan ook op verschillende terreinen mijn rol tussen Rusland en de Benelux blijven vervullen. Maar in dit artikel richt ik mij nu vooral op een sector, waarin ik zeer thuis ben: de sierteeltsector en bloemisterij.

Ik ben nog steeds goed in staat informatie over en van de Russische markt te verzamelen. Daarnaast geef ik ieder kwartaal onder de bekende merknaam Flower Experience een Nieuwsbrief uit. Aan een selecte groep honderden retailers, groothandelaren en bloemisten stuur ik per e-mail neutraal geformuleerde informatie uit Nederland en België. Deze Nieuwsbrief wordt niet openbaar gedeeld via een website of social media, allen via “direct mailing” aan bekende adressen. Het is een product van mij met daarin verpakt mijn eigen informatie en informatie van derden. Ik bied iedereen die contact wil houden met de Russische markt graag de mogelijkheid ook via dit kanaal van zich te laten horen in Rusland.

Met mijn Nieuwsbrief bereik ik ook interessante Russischsprekende mensen uit de sierteeltsector en bloemisterij in bijvoorbeeld Kazachstan (interessante markt!), Belarus, Moldavië, Estland en ook Oekraïne.

Wat ik kan doen is informatie verzamelen op de komende bloemenbeurs in Moskou. Reizen naar Rusland is niet of beperkt mogelijk of niet gewenst. Maar er vinden presentaties plaats, er worden shows gehouden en rondetafelconferenties over actuele onderwerpen. Voor geïnteresseerden maak ik graag een aanbieding op maat om gewenste informatie te verzamelen, waar mogelijk contacten te leggen en daarover te rapporteren.

Bloemenbeurs Moskou (13-15 september 2022)

Actieve deelname aan de beurs zit er dit jaar niet in. Sobolj / Flower Experience zal niet aan de beurs deelnemen. Maar binnen de kaders van wat mogelijk en toegestaan is, zal ik de vinger aan de pols houden en trends, innovaties en informatie verzamelen. Voor mijzelf en voor mijn klanten in Nederland, België en andere landen buiten Rusland en Belarus. Niet iedereen zal die mogelijkheden hebben en daarom zal ik graag delen wat mij interessant, nuttig of opvallend lijkt.

Ik begrijp dat er 500 bloemisten en decorateurs worden verwacht als deelnemers. Er worden 10.000 bezoekers verwacht. Zoals altijd zullen er (nu waarschijnlijk drie) conferenties worden gehouden, en ook wedstrijden, ronde tafels, masterclasses en presentaties.

Er is de mogelijkheid om (gericht, aan de hand van vragen die bij mijn klanten leven) informatie te verzamelen, te luisteren naar lezingen en conferenties over onder andere de toekomst van de markt voor de sierteelt in Rusland. En bij de wedstrijden trends signaleren.

Hiervoor kan ik op een toegestane manier mensen inzetten. Zij zullen echter niet zoals in eerdere jaren in Flower Experience poloshirts of jacks zijn gekleed. Zij zullen zich niet presenteren als vertegenwoordigers van Flower Experience of optreden namens klanten van Flower Experience.

Nieuwsbrief

De meest recente editie van de Flower Experience Nieuwsbrief in het Russisch is 5 september 2022 verschenen. Er verschijnt nog één editie in 2022. Ook voor volgend jaar staat voor ieder kwartaal verzending van een nieuwe editie van een Flower Experience Nieuwsbrief in de planning.

Ik zal in korte artikelen steeds een onderwerp belichten uit het perspectief van Flower Experience, zoals de opzet van de Nieuwsbrief is: ik vertel het verhaal van anderen, zodat die partijen passief aanwezig zijn. Passend in een strategie om zichtbaar te blijven op de Russische markt zonder een al te nadrukkelijke eigen presentatie. Zo kan ik ook uw verhaal vertellen. Dat kan éénmalig of terugkerend in meerdere edities.

Met Walter Landesbergen van De Bloemenkrant was ik in gesprek over de ontwikkelingen in en rond Rusland. Zijn weergave van ons gesprek leest u hier