Een mijlpaal voor het Van Gogh museum

Natasja Mironova en Greet van Geem

Het Van Gogh museum is één van de meest bezochte attracties van Nederland en een must voor liefhebbers van kunst van over de hele wereld. Sobolj onderhoudt al jaren warme contacten met het museum. De kunst van Vincent van Gogh spreekt het Russische publiek bijzonder aan, door de kleuren en de verbeelding van de natuur. Sobolj heeft dan ook al veel Russen bij een bezoek aan het museum begeleid of hen aanbevolen erheen te gaan.

Daarbij was mevrouw Greet van Geem, als Senior Trade, Marketing & Sales, vaak de eerste aanspreekpersoon. Zij heeft nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Sobolj grijpt deze mijlpaal aan voor een tweedelig interview met haar, geplaatst op FlowerExperience. Hierin worden goede gezamenlijke herinneringen opgehaald en wordt de positie van het museum in de Nederlandse cultuur nog eens onder de aandacht gebracht bij de Russischtalige bezoekers van FlowerExperience.

Van haar kant heeft mevrouw Van Geem ook een positieve herinnering aan haar samenwerking met Sobolj:

“Het Van Gogh Museum heeft al meer dan twintig jaar een goede band met mevrouw Mironova. Haar culturele kennis en enthousiasme voor Vincent van Gogh hebben ertoe geleid dat al vele Russische bezoekers, vaak onder haar persoonlijke begeleiding, het museum hebben bezocht”.

Ook langs deze weg wensen wij mevrouw Van Geem nog veel fijne en gezonde jaren toe, met dank voor de fijne samenwerking!