Communicatie en marketing: mijn aanpak

Inhoud is onderscheidend als je gevoel, intuïtie en iets van jezelf daarin toelaat.

In de loop van de jaren heb ik mij ontwikkeld op het gebied van marketing, communicatie en PR. In eerste instantie had ik veel te maken met culturele verschillen in communicatie. Ik probeerde een brug te vormen tussen Russischtalige gemeenschappen, mensen en bedrijven aan de ene kant, en personen, bedrijven en groepen in de Benelux aan de andere kant. Dat is voor mij een leerzaam begin in dit vakgebied geweest, waarin ik bewuste keuzes moest maken om bijvoorbeeld culturele verschillen te kunnen overbruggen.

Die keuzes maakte ik voor een deel op basis van mijn gevoel en intuïtie. Naast natuurlijk ook concrete analyses en inzichten. Het gevoel en de intuïtie gebruiken als kompas heeft mij ver gebracht. Het werkt goed, zolang je maar binding houdt met de concrete situatie. Nu probeer ik ook mijn klanten te laten zien dat het gebruiken van intuïtie en het meer laten zien van wie je bent, juist toegevoegde waarde kan hebben in communicatie. In communicatie met partners, met leveranciers, met klanten.

Pas toen ik hiermee aan het werk was, werd mij duidelijk dat ik onder meer bezig ben met contentmarketing. En daar heb ik mij ook verder in verdiept. Zo kwamen intuïtie, gevoel en een structurele aanpak als vanzelf bij elkaar. Het was een interessante ervaring om te zien dat wat je op gevoel begint, ook een structurele basis kan hebben waarop je kunt verder bouwen.

Dit idee en deze ervaring probeer ik ook aan mijn klanten over te brengen. Ik wil hen graag inspireren om op basis van hun eigen gevoel meer te laten zien van zichzelf, van hun bedrijf en van hun producten. Zo doen zij aan promotie en communiceren zij in een vorm, die aansluit bij wat contentmarketing wordt genoemd.

Contentmarketing is een algemeen en veelomvattend begrip. De kern is, dat het bij de communicatie over een merk, een bedrijf of product over de inhoud gaat. Die inhoud kan zijn in tekst, in foto, in video, in grafische vormgeving of wat je maar kunt bedenken. Inhoud staat centraal.

Inhoud is onderscheidend als je gevoel, intuïtie en iets van je zelf daarin toelaat. Wat is de achtergrond van een bedrijf? Waarom doen de mensen in dat bedrijf wat ze doen? Hoe is een merk ontstaan? Met welk idee is een nieuw product tot stand gekomen?

Die inhoud laten zien en die verhalen vertellen, – dat maakt het verschil. Niet alleen cijfers en harde feiten maar ook iets van de zachte kant opnemen in communicatie en PR. Ik ben van mening dat dat tot meer effectieve marketing kan leiden, en tot meer succes van een onderneming. In de uitvoering betekent dat ook een lange adem hebben. Dan levert deze aanpak, ook mijn aanpak, het beste resultaat.

Een Engelstalige versie van dit artikel verscheen eerder op platform Thursd: This Is My Approach to Content Marketing – Blog on Thursd