Succes in Rusland

Uw zakelijk succes in Rusland begint bij onderzoek naar:

  • Mogelijkheden en kansen op lokale, regionale of nationale niveaus;
  • Samenwerking met potentiële klanten en partners.

Voor dergelijk onderzoek zetten wij ons netwerk ter plaatse in. Het onderzoek dat zij voor u doen levert concrete voorstellen op met suggesties voor de beste handelspartners en de positionering die uw bedrijf moet kiezen.

Succes in Rusland is, veel meer nog dan in West-Europa, gebaseerd op de juiste contacten bij instanties die het handelsverkeer regelen. Zonder instemming van de overheidsinstanties zult u niet succesvol worden. Sobolj kent hier de weg, kent de gewoontes, processen en de mensen. Daarnaast helpen wij u ook aan contacten met de juiste handelspartners.

Om de introductie van uw bedrijf, product of dienst in Rusland te ondersteunen is het op een gegeven moment nodig naar het land te reizen. Zo’n zakenreis  dient u grondig voor te bereiden: Russen hechten aan protocol, betrouwbaarheid en kwaliteit. De persoonlijke ontmoetingen tijdens zo’n reis moeten aan hun eisen voldoen. Sobolj bereidt dergelijke reizen tot in detail met u voor en beschouwt deze als investeringen in uw succes.

Elk type commerciële communicatie moet op de Rus afgestemd zijn: het gaat daarbij om het aanpassen van woord en beeld aan de Russische stijl en smaak. Wil de communicatie aanslaan dan moet deze ook betrouwbaar zijn: Sobolj heeft in 20 jaar een netwerk van vertrouwen opgebouwd waarvan ook uw bedrijf kan profiteren.
De-Handelsvertegenwoordiging-van-de-Russische-Federatie-in-Nederland-Een duidelijk teken van vertrouwen en waardering is het partnerschap dat Sobolj heeft met de Russische Handelsvertegenwoordiging in Nederland. De handelsvertgenwoordiger de heer Tsjerevko zegt hierover: “Gezien onze ervaringen met een voor beide partijen positief uitpakkende samenwerking is Sobolj BV een partij die door de Handelsvertegenwoordiging van de Russische Federatie wordt aanbevolen als een betrouwbare zakelijke partner om zakelijke projecten te realiseren.”