Inspiratiedagen

De eerste helft van juni 2024 heeft Sobolj en Natasja Mironova mooie inspiratiedagen opgeleverd.

Niet in de laatste plaats waren dat de Flower Trials 2024: van 11 tot en met 14 juni presenteerden in totaal 59 deelnemende bedrijven in 3 regio’s in Nederland hun noviteiten en toekomstige ontwikkelingen in bloemen, pot- en perkplanten.

Sobolj heeft verschillende veredelaars bezocht, waarbij de aandacht onder andere uitging naar rozen, chrysanten en calla’s. Deze bezoeken hebben ons geïnspireerd om nieuwe plannen te ontwikkelen, voor later in 2024 en al voor 2025.

Wat opnieuw opviel, is dat de Nederlandse sierteelt echt over de hele wereld actief is. Samenwerkingen met Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen en Japan, -om een paar voorbeelden te noemen-, kwamen meerdere malen ter sprake. De positieve kant van samenwerking komt in zulke gesprekken naar voren, maar ook worden zorgen uitgesproken over de verplaatsing van productie naar landen buiten Europa. Maar ook dat gegeven kan inspiratie bieden om na te denken over de toekomst.

Op de Flower Trials bij de diverse bedrijven ontstaan ook altijd leuke gesprekken met andere bezoekers. Dan ontstaat er discussie over chrysanten: zijn die nu oubollig of juiste hypermodern? Kennen moderne bloemisten en consumenten de mogelijkheden om de chrysant in allerlei vormen toe te passen wel voldoende?

Over bloemisten gesproken: zouden moderne bloemisten hun etalages en winkels niet veel meer uitnodigend voor consumenten kunnen maken? En zouden bloemisten niet bezoekers in hun winkel kunnen ontvangen om te laten zien wat de sierteelt te bieden heeft? Inspireer de consument! Gun hem ook de tijd na te denken en terug te komen voor een bestelling in plaats van hem zo snel mogelijk een boeket te verkopen.

Op een andere manier werden we op nieuwe ideeën gebracht door onze betrokkenheid bij de fair IFTEX in Kenia. “Bijna 200 kwekers presenteerden afgelopen week hun assortiment op IFTEX in Kenia. Dat is bijna 25% meer dan vorig jaar”, aldus de organisator van de beurs Dick van Raamsdonk in de pers.

Met ons concept Event Multiplier zien wij mogelijkheden het effect en het bereik van beursdeelname door bloemenbedrijven aan IFTEX 2025 enorm te vergroten. We gaan daarmee aan de slag!

Sobolj heeft van oudsher een binding met Russischtalige landen en Russischtalige doelgroepen, die verspreid zijn over de hele wereld. Via ons in 30 jaar tijd opgebouwde netwerk hebben wij ook mogelijkheden ontdekt, in bijvoorbeeld Kazachstan, om nieuwe ideeën tot uitvoering te brengen, in en buiten de sierteeltsector.

Het waren mooi inspiratiedagen in juni 2024!